Това са композитни фасетки, които съчетават качествата на директните композитни възстановявания и лабораторните фасети. Индикациите им включват: -затваряне на диастема и треми (разстояния между зъбите); - замаскиране на оцветявания; - промяна на формата на зъбите; - оптимизиране на зъби с множество обтурации( пломби) във фронта; - изтрити зъби; - фрактури (отчупвания); - неправилна позиция на зъбите и др. В случая пациентката пожела директни композитни фасети за промяна на неправилната позиция на горните си фронтални зъби.