Ендодонтското лечение (кореново лечение) представлява лечение на корено-каналната система на зъба. То се налага при различни клинични ситуации. Лечението включва механична и химична обработка на тази система и последващото й херметично запълване. Механичната обработка се извършва ръчно и машинно с помощта на апекс-локатор (апарат за измерване на дължината на кореновия канал) и ендо-мотор (апарат за машинна обработка на корено-каналната система).