Периапикален гранулом се развива най-често след некоректно проведено кореново (ендодонтско) лечение.Третирането му включва провеждане на релечение и екзактно запълване на кореновия/те канал/и.След това зъбът се проследява няколко месеца и ако не се повлиява от лечението се пристъпва към апикална остеотомия (хирургично отстраняване на гранулома).