Ецването е процедура, която се осъществява преди поставянето на обтурацията(пломбата) за да се осигури по-добра връзка между нея и зъба.Обикновено тя се осъществява с киселини, които често предизвикват постоперативна свръхчувствителност и болка.Благодарение на новите технологии ецването може да се проведе само с лазер, при което връзката между зъба и обтурацията (пломбата) е много по-добра отколкото при киселнното ецване.